Büyük Britanya, Birleşik Krallık ve İngiltere Arasındaki Fark Nedir?

Bir ada ve üzerinde yer alan birkaç devlet. Aralarındaki ilişki tamamiyle siyasi ve coğrafi olsa da çoğu zaman yanlış kullanımlara neden olabiliyor bu ifadeler. Sportif turnuvalarda karşımıza kimi zaman İngiltere, kimi zaman da Büyük Britanya olarak çıkan bu devletler yapısının