Y Kuşağı ve Z Kuşağı ile Kurumsalcılık Oynanmaz!

Y kuşağına mensup bireylerin iş hayatına günümüzün modern iş yapma kültürünü getirdiği bir gerçek. İstesek de istemesek de bu durum gelecekte de bu ve benzeri şekilde sürüp gidecek. İş hayatında ciddi şekilde yer tutan y kuşağı ile doğru iletişim kurup, y

Bırakın, Teknolojiyi Yaşayanlar Anlatsın

Bundan yaklaşık 5-10 yıl sonrasında “hedef kitlesi gençler olan…“, “gençlere yönelik bir hizmet…” ve “gençlerin hayran kalacağı bir ürün…” gibi sözlerden bahsedildiğinde bugünün teknolojinin içine doğmuş olan z kuşağı temsilcilerinden bahsediyor olacağız. Bu yüzdendir ki, bugünün ve geleceğin yatırımcıları, iş

Teknoloji Çocukları: Z Kuşağı

Z kuşağı, Y kuşağını henüz idrak edemeyenler için belki çok detay gibi görünebilir. Ancak Z kuşağı, Y kuşağı gibi kavramlar yalnızca insan kaynakları alanı için önemli değil. Yaşam tarzı, algı ve yorumlamaları farklı olan her kuşak bir toplumun ekonomisini, siyasetini,

Cisco’dan İş Hayatında Y Kuşağı Araştırması

İnsan kaynakları uzmanlarının son dönemde üzerinde konuştukları bir konu da Y kuşağı olarak adlandırılan, 1980 sonrası doğumlu “gençler”. Bu kuşağın X kuşağına göre hayat görüşleri, beklentileri ve yaşam tarzları oldukça farklı. Bu fark doğal olarak iş hayatını da etkilemekte. Hala