İş Hayatı, Manşet

Kurumsalcılık Oynayan Şirketler

Olsun Kurumsal Şirket Sonuçta ve Gönlünüzdeki Şirket Ya Kurumsal Değilse yazılarıyla başladığım yazı dizisinin okumakta olduğunuz bu 3. yazısında artık konuyu toparlıyorum. Kurumsallık adı altında çağın gerisinde kalan ve çoğu zaman da çalışanların zararına işleyen şirket içi kurallara sahip şirketlerin önümüzdeki yeni yılda da yetenekli genç adayları şirketlerine çekmeleri ve ellerinde tutmaları çok zor olacak.

Bir şirkette iş yapış şekli, çalışanın doğrudan maruz kaldığı bir iş kültürüdür. İçerideki çalışanların oluşturduğu ve alışkanlık halini alan iş yapış şekli gibi konular şirketlerin kurumsallığı için bir göstergedir. İş yapış şekli olarak çizilen demode, çalışan üzerinde baskı oluşturmaktan başka bir işe yaramayan kuralların “Kurumsallık” çatısı altında uyguladıklarını söyleyen şirketler benim için “Kurumsalcılık Oynayan” şirket konumundadır.

Kurumsalcılık oynayan şirket özellikleri

Çalışan yeteneği ve IQ seviyesi açısından belli bir ortalamanın üzerine çıkamayan, içeride teknolojiden uzak (Bilgisayar kullanabilmek, mail atabilmek ve gerektiğinde bilgisayarı yeniden başlatabilmenin ötesinde) ve yeni şeyler denemekten korka bir çalışan profili ile yeni bir şeyler denemeye niyeti olmayan ve bu anlamda çalışanları üzerinde heves kırıcı yaklaşımlar sergileyen şirket yöneticilerine sahip, aynı zamanda tüm bunların oluşmasında bir sakınca görmeyen, çalışan ve yönetici profilinden tutunda iş yapış şekline kadar her şeyin şirket içinde kurum kültürüne dönüşmesine olanak veren üst yönetime sahip şirketler birer kurumsalcılık oynayan şirketlerdir.

Yukarıdaki uzun tanımı basitleştirip, ne demek istediğimi maddeler halinde açıklasam daha iyi olacak. Kurumsalcılık oynayan şirketlerde aşağıdaki şeyleri görebilirsiniz.

Kurumsalcılık oynanan şirketlerde neler oluyor?

  1. Mail atılmadan iş yapılmaması ve sorumluluk alınmaması
  2. Toplantı yapmanın çaylı sohbetler ve dinlenme aracı olarak görülmesi
  3. Çalışma masasından kalkmadan çalışılmak zorunda olunması
  4. Performansın, bilgisayarınızın açık kaldığı süre ile ölçülmesi
  5. Mola verilebilecek fiziki dinlenme ortamının olmaması
  6. Mola vermenin sağlık açısından öneminin ve gerekliliğinin göz ardı edilmesi
  7. Özel hayata müdahalenin profesyonel iş kapsamında yer almadığının bilinmemesi
  8. Müşteriyle temas halinde olunmayan departmanlarda takım elbise ve resmi kıyafetin zorunlu tutulması
  9. Yasal izin haklarınızı kullanmanızda zorluk çıkarılması

Yukarıda köhne bir kurumsal şirket ortamının özelliklerini okudunuz. Bu şirketler benim için kurumsalcılık oynayan şirketlerdir. Her şey kurumsal bir şirkette olması gerektiği için yapılıyormuş sanılır ancak iş yapmayı zorlaştırmaktan başka işe yaramayan süreçlerdir bunlar ve çalışanların şirkete bağlılığını azaltan, çalışma isteğini ve motivasyonunu düşüren faktörlerdir.

Yasal haklarınızı bilmek ve bunu savunmak sizi aç gözlü yapmaz!

İster profesyonel hayata geçmeye hazırlanan yeni mezun ya da profesyonel hayatta ısınmış bir çalışan olun öncelikle bilmeniz gereken konular iş hukuku ve sahip olduğunuz yasal haklardır. Yasal haklarınızı bilmek ve bunu savunmak sizi aç gözlü yapmaz, hakkınızı savunmanız için bilmeniz gerekir!

Sonuç olarak, yetenekli olduğunuzu düşünüyor ve iyi bir çalışma ortamı arıyor, çalışılacak şirket seçimi sizin için gerçekten önemliyse şirketlerin finansal büyüklüğünden öte işveren markasına odaklanmanız gerektiğini, alışıla gelmiş “Kurumsal şirket” algınızı gözden geçirmeli ve şirketlerin bir çalışana sunduğu şartları, içerideki çalışan profilini ve çalışma kültürünü çok iyi araştırmanız gerekir.

Sizin Görüşünüz: