İnfografik, İnsan Kaynakları

Milenyum Kuşağını Yönetmek

Y kuşağı kimdir,  nasıl ve niye yönlendirilir?

Milenyum Kuşağı Kimdir?

1976-2001 yılları arasında doğan 80 milyon genç yetişkindir.

Milenyum Kuşağı;

2016 yılında Amerika’nın işgücünün %36’sını oluşturacaklar.

2026 yılında Amerika’nın işgücünün %46’sını oluşturacaklar.

%64’ü iş görüşmelerinde şirketin sosyal medya politikasını sorgulamakta, %24’ü bu politikanın işi kabul etmelerinde ana faktör olduğunu belirtmektedir.


Şirketiniz Onlara Neden İhtiyaç Duyar?

Milenyum kuşağı iş yerinde öğrenmek ve sizinle beraber yetişmek, gelişmek ister.

%52’si kariyer olanakları sağlayan bir işyerini cazip bulmaktadır.

%65’i şu an çalıştıkları pozisyonu kişisel gelişime olanak sağladığı için seçtiklerini belirtmekte.

%22’si eğitimlerin ve gelişimin bir işyerinden sağladıkları en değerli olanak olarak görmektedir.

Milenyum kuşağı teknoloji meraklısı olmakla beraber birden fazla işi yapabilen kapasitededirler.

Milenyum kuşağının ilgisini dizüstü bilgisayar, akıllı telefon, tablet ve televizyon gibi  medya platformları arasında  geçişi ortalama 27 kez sağlarken diğer nesillerde bu 17 seferde kalır.

Milenyum kuşakları şirketiniz için sosyal medya megafonu görevini üstlenebilirler

Takipçilerin arkadaşları takipçilerden 34 kat daha fazla kişiye tekabül eder. Facebook’da aktif olarak yer alan bir personele sahip olmak dijital ulaşılabilirliğinizi arttırır.

Sosyal Medyada Milenyum Kuşağı

%66’sı bir arkadaşının bir dükkana girdiğini dijital ortamda görürse kendilerinin de o dükkana göz gezdirdiğini belirtmiştir.

%43’ü 20’den fazla markayı Facebook’da beğenmiştir.

%91’i Facebook Places ve Four Square uygulamalarında gittikleri yerleri herkese görülebilir kılmıştır.

%52’sinin Facebook’da 300’den fazla arkadaşı vardır. Bu grubun ilk %10’unda bulunan kişilerin ise 1000’den fazla arkadaşı vardır.

Milenyum Kuşağı İş Yerinde Para Dışındaki Faktörlerle Motive Olurlar

Milenyum Kuşağı MobildirHer 3 milenyum kuşağından 1 tanesi sosyal medya kullanımında özgürlük, istenilen cihazı kullanabilmeve işteki esnekliği bir işi kabul ederlerken maaştan daha önemli tutmakta.

%70’i yurtdışında çalışmak istemektedir.

Milenyum Kuşağı Yönetmek İster

Araştırmaya katılan 21-24 yaş arasındaki gruptakilerin %92’si üniversitede girişimcilikle alakalı derslerin ekonomiye katkı sağlayacağını düşünmektedir.

%30’u üniversitedeyken kendi işini kurmuştur.

%35’i üniversitedeyken bir yerde çalışmıştır.

Şirketinizde Onları Nasıl Tutabilirsiniz?

İşyerleri milleynallerin çalışırken sosyal ihtiyaçları da giderebilme özgürlüğünü ve esnekliğini sağlamakla beraber milenyum kuşağının kariyer gelişimindeki beklentilerinin de öncelikli olduğunu kavramaları gerekmektedir.

%43’ü eğer çalıştıkları işten ayrılırlarsa veya işten çıkarılırlarsa hemen yeni bir iş bulacakları konusunda kendilerinden oldukça emindir.

%70’i ekonomi düzeldiği an işlerini değiştirmeyi planlamaktadır.

Gururlarını Okşayın

Bu nesil geleneksel performans değerlendirmelerinden ziyade sıcağı sıcağına takdir edilmeyi sever. %80’i gerçek zamanlı bir biçimde geri bildirim almayı, ara ara kendilerinin kontrol edilerek ne durumda olduklarının görülmesini istemekte.

Motive Edin

Milenyum kuşağının motive edilmesi, faydalı yollarla öğrenebildikleri, gelişebildikleri ve katkı sağladıkları görevler verilmesine bağlıdır. Milenyum kuşağı eleştirilme korkusu olmadan yaptıkları işe katkıda bulundukları rahat bir çalışma ortamı istemektedir.

Birlikte Çalışın

Milenyum kuşağının doğasında özellikle ekibin kurulma nedeni ve amacı iyi anlaşılmışsa birlikte çalışmak vardır. İşverenler işin teslim tarihi ve aşılmaması gereken sınırları kesin bir biçimde ifade etmelidir.

milenyum-kusagini-anlamak

2 Comments

  1. 1

Sizin Görüşünüz: