E-Ticaret

Neden Online Alışveriş Yapmaktan Çekiniliyor?

Türkiye’de e-ticaret hacmi her geçen yıl artarken online alışveriş penetrasyonu da artış gösteriyor. İnternetten alışveriş yapmaya sıcak makmayan ya da çekinen kitle de her geçen gün azalıyor. Yapılan tahminlere göre ise Türkiye, online alışveriş yapan kullanıcı oranı bazında 3 yıl içinde ABD’yi yakalayacak. Türkiye nüfusunun yaklaşık %16’sı online alışveriş yaparken, ABD’de bu oran %62’yi yakalamış durumda. Kimilerine göre bu tahmin fazla iyimser görünse de bu konuda etkin bir rol, mevcuttaki e-ticaret şirketlerinin hizmet kalitelerinin seviyesi olacak. Kaliteli hizmet, pazara yeni insanları daha da kolay çekecek.

İngiltere merkezli, kadınlara yönelik moda ve giyim üzerine yayın yapan Grazia, kadın ve erkeklerin alışveriş alışkanlıklarını ortaya koyan infografiğiyle, online ve offline alışverişi kıyaslayarak daha iyi yorumlamamıza katkıda bulunuyor. Aralarında Forrester’ın da yer aldığı araştırma şirketlerinin verileri baz alınarak oluşturulan infografik e-ticaret sektörüne kadının rolüne dikat çekiyor.

Araştırmalar gösteriyor kadınlar alışveriş için hala uzun caddelerdeki mağazaları tercih etseler de online alışverişe de sıcak bakıyorlar. Kadınların %45’i online alışveriş yapıyor. İkisinin de yeri ayrı olsa da internet, bir ürünü almadan önce araştırma yapılan temel kaynak. Zira offline bir alışveriş yapmadan önce internette ürün hakkında araştırma yapanların sayısı %64 ile hiç de azımsanmayacak düzeyde. Bu açıdan araştırma yapmak için internette yolculuğa çıkan tüketiciyi tam da o sırada online alışverişe yöndendirerek, tüketiciyi satın almaya ikna edebilmek e-ticaret sektörünün öncelikli hedefi olmalı.

Her 10 kadından 7’si mağazada bir ürün almadan önce internette araştırma yapıyor

Online olarak alınamayan her satın alma kararı için kadınların internette ürün hakkında araştırma yapmaya daha yatkın olduklarını görüyoruz. Kadınlar erkeklere göre interneti daha fazla bilgi edinme amaçlı kullanırken, erkekler satınalmaya kadınlara oranla daha yatkın. Burada kadınların erkeklerden farklı olarak mağazalarda gezmeyi severek tercih etttiklerini söyleyebiliriz. Kadınlar %52’ye %72 ile erkeklere göre daha büyük oranda offline bir alışverişten önce internette araştırma yapıyorlar.

Neden online alışveriş yapmaktan çekiniyoruz?

Forrester’ın yapmış olduğu araştırmaya göre tüketicilerin %51’i online alışverişi tercih etmemelerinin temel nedenini ürünün ulaşmasını beklemek istememeleri olarak belirtiyor. Bu yüzden de tüketici biran önce ürüne sahip olabilmek için yerel mağazalarından alışveriş yapıyor. Bu noktadan yola çıkarak, e-ticarette teslim süresinin kritik bir konu olduğunu yeniden vurgulayalım. Comscore’un araştırması da bu yönde veriler içermekteydi. Öte yandan insanlar, bir ürünü almadan önce bir insanın üzerinde ürünün nasıl duracağını görmek istedikleri için online alışverişten uzak durduklarını belirtiyor. %42 ile dikkate alınması gereken bu veri, e-ticaret sitelerindeki görselliğin ve ürün inceleme araçlarının olabildiğince teknik olanaklara sahip olması gerektiği gerçeğini vurguluyor bir bakıma.

Online ve offline alışverişin bir de ekonomik boyutu var elbette. Türkiye e-ticaret pazarı için ve özellikle teknoloji ve giyim sektörleri için düşünüldüğünde bizlerin online alışverişi tercih etmemizdeki en büyük etken online alışverişin daha ucuz ve hesaplı oluşu. Öte yandan alışveriş yapmaya zamanı olmayanların da büyük oranda online ticaretin tercih edilmesinde etken olduğunu düşünüyorum. Bütün bunlarla birlikte tüketicilerin, online yerine offline alışverişi tercih ettiklerinde ortalama %33 daha fazla ödedikleri sonucu çıktığını görmekteyiz. Bu bilgiyle birlikte şunu da eklersek aslında e-ticaretin teknolojik olarak ilerlemesi gereken noktaları daha da netleştirmiş oluruz:

Tüketiciler görebildikleri, dokunabildikleri bir ürün için ortalama %50 daha fazla ödemeye hazır!

internetten-alisveris

Sizin Görüşünüz: