Eğitim, Haber

Üniversitede Öğrenciyken Mentorunuz Olsun İster misiniz?

Üniversitelerin marka olmasında en büyük etken o üniversitenin mezunlarının kalitesidir.

Kişilerin önemli mevkilere gelerek başarılı bir profil çizmesi, üniversitenin akademik başarıları ve öğrenci kulüpleri gibi iç etkenlerden daha güçlü etkiye sahiptir. Kariyer ve iş dünyasında elde ettikleri başarılar şüphesiz kişinin eğitim aldığı üniversite ile de ilişkilendirecek ve o üniversite için pozitif bir algı yaratacaktır. Bütün bunlar, uzun dönemli bir sürecin ve birikimin sonucu zor oluşturulan ancak kolaylıkla kaybedilecek bir imajın oluşumudur.

Üniversitenin marka değeri

Üniversite, öğrenciler, mezunlar ve iş dünyası etkileşimini oluşturabilen üniversiteler, hem öğrencilerine gerçek bir aidiyet duygusu yaşatabileceği gibi aynı zamanda iş hayatına süreceği öğrencilerini daha donanımlı hale getirebilecektir. Bu nedenle bir üniversite marka olmak istiyorsa, mevcut öğrencilerini üst düzey yetiştirebilmeli ve onlarla mezuniyet sonrasında bir kat daha fazla pozitif iletişim halinde kalabilmenin yolunu bulmalıdır.

YTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin başlattığı Mentorluk Projesi bütün bu fikirlerimi bu yazıyla beraber yeniden açığa vurmama vesile oldu. Benim de bir mezunu olduğum bölümden, Yıldız Teknik Üniversitesi’nin geneline yayılacağını öğrendiğim projenin çıkması beni ayrıca mutlu etti. Özellikle bugüne kadar YTÜ Mezunlar Derneği‘nin hayatıma aktif bir dokunuşunu hissedemesem de öğrendim ki her geçen gün daha aktif ve alt yapısı, veritabancı yenilenen bir Mezunlar Derneği oluşmakta.

mentorluk_projesi-ytu

YTÜ Endüstri Mühendisliği Mentorluk Projesi, endüstri mühendisliğinden mezun olan eski öğrencilerin mentor, mevcut öğrencilerin ise mentee olarak eşleştirildiği, öğrenciler ile mezunların deneyim alışverişinde bulundukları gönüllülük esasına dayalı bir proje. Projenin, bölüm başkanlığı ve üniversite yönetimi tarafından desteklenmesi ve diğer bölümler için örnek oluşturması da son derece önemli. Bu proje ile mevcut öğrencilerin aynı bölümden mezun olmuş mezunların kariyer yolculuklarındaki deneyimlerden faydalanabilmesi son derece değerli bir bilgi birikiminin aktarılması demek. Öte yandan mezunların okul ile yeniden iletişime sokulması, “Sizi unutmadık ve bizim için değerlisiniz.” mesajı verilmesi açısından da önemli.

Gönüllülük esasına dayalı bu tür mentorluk projelerinin, iki tarafın (mentor ve mentee) göstereceği özveri ve süreklilik ile birlikte karşılıklı kazanımlara vesile olacağına inanıyorum. Bu tür projelerde okulun mezun havuzunun güncel ve sağlıklı verilerle beslenmesi ve mentorların bir seçimden geçirebilmesi faydalı olacaktır. Gönüllülük esasına dayalı işlerde süreklilik zaman içinde kaybolabileceğinden bu işe emek verebilecek, öğretici vasıfları gelişmiş kişilerin yer alması önemli. Ayrıca mentor profilinin farklı sektör ve iş kollarında profesyonel hayatını sürdüren mezunlardan oluşturulması, başarısızlıklardan da alınacak derslerin olunacağı unutulmadan, sadece başarıya odaklı profiller seçilmemesi gerektiğini de düşünüyorum.

Şu bir gerçek ki üniversitedeki öğrencilik yıllarında gençlerin bir mentor desteği alabilmesi çok ama çok faydalı olacaktır. Gençlerin danışabileceği, fikir alabilecekleri birini hemen yakınında kolaylıkla bulabilmesi büyük bir fırsat. Ancak şu da unutulmamalı; her zaman tek bir doğru yoktur. Bu yüzden kendi yolunu herkes kendi çizebilmelidir. 😉

Umarım bu vesileyle YTÜ Endüstri Mühendisliği mezunlarından daha fazla kişi projeden haberdar olur. Özellikle diğer üniversitelerden öğrenciler için burada yazılanlar, benzer projeler yürütmek için bir kıvılcım ve temel oluşturursa çok mutlu olurum. Proje için emek veren öğrenci ve mentorları da ayrıca tebrik etmek gerekir. Bu program sürdürülebilirse, gelecek adına olumlu sonuçlar doğuracağına eminim.

YTÜ Endüstri Mühendisliği Mentorluk Projesi

YTÜ Endüstrü Mühendisliği Mentorluk Projesi’nin detaylarını Proje Lideri Gamze Yayla sizin için soru-cevap şeklinde açıkladı…

Projenin amacı nedir?

ytu_enm_mentorlukYıldız Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek olan mentorluk projesinin temel amacı Yıldız Teknik Üniversitesi mezunları ile öğrencilerini bir araya getirip, mezunların sektörel bilgi ve tecrübelerini öğrenciler ile paylaşmalarını sağlamaktır. Böylece öğrencilerimizi en iyi şekilde iş hayatına hazırlamayı hedefliyoruz. Oluşan bu mezun ağını, mezunlarımızın iş hayatlarında kullanarak faydalanmalarını sağlamaktır. Mezunlarımızla sürekli iletişimde kalarak aynı üniversitenin aynı bölümünden mezun olmuşların “Yıldızlı Aile” olma kültürünün benimsemesidir.

Mentorluk Nedir

Günümüzde mentorluk sistemi, şirketlerde, okullarda ve çeşitli kurumlarda uygulanmaktadır. Mentorluk kelimesinin anlamına dair bazı yerlerde usta- çırak ilişkisi şeklinde tanımlamalar vardır fakat bu tanımlamalar tam olarak mentorluk kelimesini ifade edememektedirler. Çünkü usta – çırak ilişkisinde bir yaptırım gücü bulunmaktadır. Mentor – mentee ilişkisi ise tamamen gönüllülük üzerine kurulu bir mantıkta bulunmaktadır. Mentorluk sisteminin kullanılmasındaki amaç insanların sahip olduğu potansiyeli aktifleştirmesini sağlamak, kurum kültürünü aktarmak, kendisini geliştirmesine ve verimli çalışma standartlarını oluşturmasına destek verebilmektir.

Mentor Profilimiz

Mentor, liderlik özelliğiyle Yıldız değerlerini özümsemiş, stratejik bakış açısıyla sektörde ilerleyen kişidir. Öğrencilerden (menteeler) gelen talep doğrultusunda, her menteeye kendisini geliştirmeyi ve gelecekte kariyer yapmayı planladığı bir alanda, farklı ve başarılı deneyimlere sahip bir mentor atanacaktır. Mentorluk sisteminin hem mentor hem de mentee için avantajları bulunmaktadır. Mentee hem kişisel hem de profesyonel anlamda bu ilişkiden fayda sağlamaktayken, mentor de yol gösterirken, aynı zamanda kendi bilgilerini tazeleyecektir.

Mentor neler kazanacaktır?

Mentorluk, yapan kişiye çok yönlü kişisel gelişim sağlayan bir uygulamadır. Bu uygulama öncelikle sorumluluk ve liderlik duygusunu pekiştirecektir. Bugün birçok iş yerinde önemli bir işe alma kriteri olan liderlik ve sorumluluk duygusuna belki de en somut örnek başarılı bir mentor olabilmektir. Öğrenciler arasında bilinirliğini arttıracak ve ileride oluşabilecek potansiyel bir iletişim ağı kendiliğinden oluşacaktır. Bir Yıldız öğrencisine örnek ve destek olma sürecini yaşatacak ve bu süreç sırasında yaşanacak olumlu duygulara sebep olacaktır.

Kimler Mentor Olabilir?

Yıldız Teknik Üniversitesi’nin lisans veya lisansüstü programından mezun olan, en az 3 yıl profesyonel şekilde iş hayatının içinde olan herkes mentor olabilir. Ancak özellikle son sınıf ve üçüncü sınıfta okuyan öğrencilerimize, iş tecrübesi fazla olan mentorler atanacaktır. Yeni mezunlara ise genellikle ikinci sınıfta okuyan öğrencilerimize atanacaklardır.

Menteeler neler kazanacaktır?

Bu program mentee ve mentorun karşılıklı olarak kişisel gelişimini desteklemekte ve bu gelişime yön vermektedir. Program sayesinde mentee akademik hayatına daha iyi yön verebilecek, projelerine ve kaynak arayışlarına profesyonel bir destek bulabilecektir. Kariyer konusunda geliştirdiği stratejileri ve hedefleri gözden geçirme fırsatı bulacak ve eksik olduğu noktaları önceden belirleme sansını yakalayacaktır. Bu program sayesinde strateji ve hedeflerini değişik perspektiften analiz edebilecektir. Hayatta en önemli nokta deneyimlerin yaşanarak öğrenilmesidir. Ancak bazı deneyimler kişi için oldukça pahalı sonuçlar doğurabilmektedir. Program sayesinde öğrenci, mentorun profesyonel deneyimlerini değerlendirme ve özümseme olanağını bulacaktır. Bunların hepsi kişinin potansiyelinin zenginleşmesi, öz güveninin ve kalitesinin artması ile sonuçlanacaktır.

Sizin Görüşünüz: